การพิสูจน์อักษรสำหรับธุรกิจอาเซียน

การพิสูจน์อักษรสำหรับวิชาชีพ

เรารับประกันคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกบริการที่เรามี

ถ้าลูกค้าไม่พอใจในด้านใหนก็ตาม เราจะไม่เก็บเงินลูกค้าเลยสักบาทเดียว

copywriter-thailand

Paul Stekla
CEO Proof Reading English

การพิสูจน์อักษรสำหรับธุรกิจอาเซียน

การที่ไทยมุ่งจะเป็นประเทศธุรกิจชั้นแนวหน้าในประชาคมอาเซียนนั้น การพัฒนาที่เป็นมืออาชีพและทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็น การมีภาษาอังกฤษที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในความสำเร็จทางธุรกิจ คุณคงไม่ต้องการที่จะล้าหลังกว่าคู่แข่งทางธุกิจอาเซียนคนอื่นๆ เนื่องจากขาดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เราจึงเสนอความช่วยเหลือที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จในตลาดธุรกิจใหม่ เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกสร้างมาจากภาษาต่างๆ กว่า 10 ภาษาจึงเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากที่จะเข้าใจถ่องแท้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดที่จะหาความช่วยเหลือ เราสามารถช่วยคุณได้ในเอกสารงานเขียนที่คุณต้องการจะปรับปรุงแก้ไข

ทีมพิสูจน์อักษรสามารถตรวจแก้ไขงานต่างๆ ดังนี้

 • เนื้อหาโฆษณา
 • เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
 • ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
 • เนื้อหาเว็บไซต์
 • จดหมายข่าว
 • เอกสารเกี่ยวกับการให้การบริการและการต้อนรับ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การนำเสนอ
 • เรียงความ
 • โบรชัวร์
 • ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อ
 • จดหมาย/อีเมล์
 • รายงาน
 • การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

กระบวนการพิสูจน์อักษรของเรา

ขั้น 1

เราจะเลือกผู้ปรับปรุง/แก้ไขงานที่เหมาะสมกับงานของคุณ ถ้าคุณมีการอ้างอิงข้อความจากแหล่งอื่น เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อความที่อ้างอิงนั้นจะไม่มีการสะกดผิดพลาด ขั้นตอนนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้พิสูจน์อักษรเกิดความคุ้นเคยกับหัวข้อและคำศัพท์ต่างๆ

ขั้น 2

ผู้พิสูจน์อักษรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารจะแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ และจัดเรียงโครงสร้างประโยคเมื่อเห็นว่าจำเป็น

ขั้น 3

เอกสารจะถูกส่งไปยังบรรณาธิการซึ่งจะเป็นผู้ที่ทบทวนเอกสารและแก้ไขปรับปรุงให้ดีและสมบูรณ์ขึ้น

เมื่อทีมพิสูจน์อักษรของเราพอใจกับเอกสารแล้ว เราจะส่งสำเนาฉบับสมบูรณ์ไปให้คุณและจะแจ้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้นๆ ในเชิงสร้างสรรค์

มีผู้พิสูจน์อักษรเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพถึง 2 คน ตรวจสอบเอกสารของคุณ

 การพิสูจน์อักษรคืออะไร

การพิสูจน์อักษรคือการตรวจสอบข้อผิดพลาดของเอกสารงานเขียน เช่น เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ และไวยากรณ์ รวมถึงการละคำ การใช้คำซ้ำ และการใช้ลักษณะการเขียนที่ผิด

ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะทำให้คุณจัดการงานเขียนได้ยากลำบาก ดังนั้นผู้พิสูจน์อักษรจะช่วยตรวจสอบงานเขียน อย่างละเอียดรอบคอบ โดยใช้ทักษะ การตัดสินใจ ความรู้ และประสบการณ์ในการพิสูจน์อักษรซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจว่างานเขียนของคุณจะมีคุณภาพสูง